• System zapewniający ustabilizowanie konstrukcji naziemnychSystem Tiltex to system gwarantujący ustabilizowanie budowli naziemnych. Elastyczne rozwiązania dla podłoża rodzą się na bazie innowacyjnych technologii. Wytwory takie jak lining of ditches można łatwo uformować oraz bezzwłocznie założyć. Są trwałą strukturą dla gruntu. Jako ground structures reinforcement sprawdzą się perfekcyjnie. Doświadczeni technicy z przedsiębiorstwa Civil Rock systematycznie poprawiają jakość…

    Read more

Publikacje: